Welkom


Deze website is gewijd aan Aloys de Nijs (29 oktober 1882 Walsoorden- 25 februari 1975 Kloosterzande) en Bertha van de Vijver (11 juli 1883 Koewacht - 31 oktober 1958 Kloosterzande). Zij zijn getrouwd op 30 april 1907. Uit dit huwelijk zijn 18 kinderen groot gebracht. De stam van Aloys en Bertha is daarom een levende boom met grote takken in Nederland en Canada, en enkele takken in België, Engeland, Tanzania, Australië en Zuid-Afrika. Hun achterkleinkinderen zullen zich ongetwijfeld nog verder over de wereld verspreiden.

Deze website is opgezet ter nagedachtenis van hun 100-jarige trouwdag en is tijdens de familie reunie op 26 mei 2007 de lucht in gegaan.

Er is al veel informatie aanwezig, maar de website is zeker nog niet compleet! Graag ontvangen wij (zie in het menu “Contact”) opmerkingen, verbeteringen, en vooral nog veel meer informatie en foto’s/videos! Om privacy-redenen zijn veel pagina’s afgeschermd met een wachtwoord. Het wachtwoord kan worden aangevraagd.

 


This website is devoted to Aloys de Nijs (29 October 1882 Walsoorden- 25 Februari 1975 Kloosterzande) and Bertha van de Vijver (11 July 1883 Koewacht - 31 October 1958 Kloosterzande). They married on 30 April 1907. Eighteen children were raised from this marriage. The roots of Aloys and Bertha can therefore be regarded as a living tree with big branches in The Netherlands and Canada, and with smaller branches in Belgium, England, Tanzania, Australia and South Africa. Their grand grandchildren will undoubtly spread further across the world.

This website has been made at the memory of the 100th anniversary of their marriage and was launched during the family reunion on 26 May 2007.

There is already a lot of information available, but the website is certainly not complete! We would appreciate to receive (see in the menu “Contact”) your remarks, improvements and especially much more information and pictures/videos! For privacy reasons a number of pages are protected with a password. The password is available on request.